Porota 2018

Marek Vorlíček

VorlíčekPo maturitě na domažlickém gymnáziu a soukromých studiích sbormistrovství a dirigování (Zdeněk Vimr, Václav Cibulka) vystudoval Pražskou konzervatoř (Hynek Farkač, Miroslav Košler a Miriam Němcová) a následně pražskou Akademii múzických umění, absolvoval rovněž sbormistrovské kurzy u Winfrieda Tolla. V letech 1994–97 byl sbormistrem dětského klášterního sboru v Domažlicích, od roku 1997 je sbormistrem domažlického pěveckého sboru Čerchovan, s nímž podnikl desítky acappellových i vokálně-instrumentálních koncertů u nás i v zahraničí a natočil dvě CD duchovní hudby. Za tuto práci obdržel národní sbormistrovskou cenu Unie českých pěveckých sborů Sbormistr junior. Již od konzervatorních studií hostoval opakovaně u Plzeňské filharmonie a realizoval zde i několik nahrávek pro Český rozhlas. Dirigentsky spolupracoval též s Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové a Pražskou komorní filharmonií. V letech 2006–2017 byl hlavním sbormistrem Kühnova smíšeného sboru, s nímž nastudoval řadu děl a realizoval nahrávky kompozic současných zahraničních skladatelů i natáčení pro rozhlas, televizi či film. Působil také několik sezon jako sbormistr Oratorienchoru v bavorském Schwandorfu. V současné době se věnuje především restaurování barokních varhan.

Jurij Galatenko

GalatenkoPochází z hlavního města Ukrajiny Kyjeva. Vystudoval sbormistrovství a operní a symfonické dirigování na Národní hudební akademii Ukrajiny a soukromě u Ilji Musina na Hudební akademii v Petrohradě. Od roku 1998 působí jako sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde se již podílel na nastudování řady inscenací. Jako dirigent se pravidelně účastní mnoha významných projektů, festivalů a světových premiér zejména soudobé hudby. Od roku 2003 je zároveň uměleckým vedoucím profesionálního vokálního tělesa Canticum Ostrava, které účinkuje na nejrůznějších významných hudebních projektech. V posledních letech se Jurij Galatenko podílí také na programu festivalů NODO (světová premiéra šestinotónové Hábovy opery Přijď království Tvé 2018) a Hudební současnost. V roce 2002 se stal sbormistrem Pěveckého sdružení ostravských učitelek, s nímž pravidelně vítězí v mezinárodních soutěžích. Galatenko rovněž působí jako pedagog dirigování na Ostravské univerzitě a jako lektor sbormistrovských kurzů, je často zván do porot soutěží pěveckých sborů.

Lucie Gregorovič Fárová

FárováVystudovala pardubickou konzervatoř v oboru hra na varhany ve třídě Václava Uhlíře a dirigování ve třídě Vlastislava Nováka, Jaroslava Brycha a Jaromíra M. Krygela (2002–09). V roce 2011 dokončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oborech sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy. V letech 2005–08 vedla přípravné sbory v Pardubickém dětském sboru IUVENTUS CANTANS. Je vnučkou sbormistra Vlastislava Nováka, po kterém převzala smíšený a ženský sbor Continuo v Pardubicích. Od září 2008 vede v Královéhradeckém dětském sboru JITRO přípravná oddělení (Skřivánek, Vlčí máky, Jitříčko) a spolu s profesorem Jiřím Skopalem také hlavní sbor. Od roku 2010 působí jako ředitelka ZUŠ JITRO Hradec Králové.

Miloslava Vítková

VítkováVystudovala gymnázium Evropská v Praze a obor hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala také studium sólového zpěvu v Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě Magdy Bělohlávkové. V letech 2003–15 byla sbormistryní skautského smíšeného pěveckého sboru Cantuta, 2006–10 sbormistryní přípravného oddělení Kühnova dětského sboru. Od roku 2008 vede ženský pěvecký sbor Bubureza a od roku 2012 rovněž Dětský katedrální sbor. V letech 2005–08 vyučovala sborový zpěv na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a od roku 2008 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, kde má na starosti dětský sborový zpěv. V letech 2006–12 vyučovala hudební výchovu na Gymnáziu Nad štolou v Praze, v současnosti vyučuje hudební nauku na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Pravidelně zasedá v porotách přehlídek a soutěží pěveckých sborů a sólového zpěvu, jako lektorka se účastní seminářů pro sbormistry.

Tadeusz Eckert

Tadeusz Eckert – foto 1Vystudoval Slezskou univerzitu v Těšíně (Uniwersytet Śląskiego, Cieszyn). V letech 1988–2012 založil pět sborů v Głubczyci, s nimiž získal řadu významných národních i mezinárodních ocenění. Spolupracoval s polsko-německou vokální akademií In terra pax v Międzyzddziedu (1992–2000), v roce 1998 vedl sbor na Kanárských ostrovech (Las Palmas Choir of Gran Canaria), od roku 2009 je porotcem a členem umělecké rady mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka. Od roku 2014 spolupracuje jako hlavní sbormistr s Diecézním institutem církevní hudby v Opolí (Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu), v roce 2015 se stal zástupce opolského regionu v projektu Polsko zpívá (Śpiewająca Polska) a v letech 2002–17 byl ředitelem střední školy v Głubczyci. V roce 2012 obdržel profesorský titul.

Organizace 2018

 


Rámcový harmonogram

Čtvrtek 8. 11. 2018

 • od 17:00 – příjezd sborů, volný program

Pátek 9. 11. 2018

 • dopoledne příjezdy sborů, výchovné koncerty, akustické zkoušky
 • 14:00–15:15 – přehlídkový program kategorie II.; aula SŠPU Opava
 • 16:00–17:30 – workshop – dělený
 • 17:30–19:00 – akustické zkoušky; volný program
 • 19:30 – zahajovací koncert – ARTEP Orlová; kostel sv. Hedviky
 • 21:00 – porada sbormistrů

Sobota 10. 11. 2018

 • 10:30–13:30 – soutěžní vystoupení kategorie I.; aula SŠPU Opava
 • 14:00–16:00 – volný program
 • 16:00–16:45 – workshop – společný
 • 19:30 – závěrečný koncert – dvorana zámku Hradec nad Moravicí
 • 21:30 – závěrečná porada sbormistrů, poroty a organizátorů; diskotéka – tělocvična

Neděle 11. 11. 2018

 • dopoledne – odjezdy sborů

PF 2018

Všechno nejlepší a hodně hudebních úspěchů v roce 2018 Vám přeje celý tým Opava cantat.

IMG_0887

Poděkování na závěr

DĚKUJEME Vám, všem sboristům pod taktovkou vašich sbor-mistrů/mistryň. Vy jste právě to, co dělá tuto přehlídku přehlídkou. A i přes skvělé vedení Mendelova gymnázia a ochotné nasazení celého pedagogického sboru, by to právě bez Vás nebylo ono!

Poděkování patří Elišce Slovíkové - obrovské díky za vše (jinak by cantat ani nebyl), díky panu řediteli Petru Pavlíčkovi, že do své školy vpustil 13 sborů a nebál se ničeho, panu školníkovi Radimovi, paní sekretářce Pavle, všem zúčastněným pedagogům MGO díky s velkým D, studentům MGO, kteří se pustili do úlohy průvodcovat Vás celým festivalem, a jak jinak než všem paním kuchařkám a uklízečkám. A ještě jedno děkujeme patří zas a znova Vám, Vám, Vám a naposledy Vám.

Gratulujeme vítězi a všem, kteří se umístili v medailových pásmech. Gratulujeme všem, kteří získali zvláštní ocenění poroty.

Ty vzpomínky, které jste si odvezli v hlavě, jsme se letos rozhodli zhmotnit, a to prostřednictvím tohoto videa. Tak snad doufáme, že nikdy nezapomenete!

Pokud máte i Vy něco, co byste nám rádi pověděli (ať už je to kladné, nebo záporné), neváhejte! Napište nám na email cantat@mendlak.cz. Za každé slovo budeme vděční!

Mějte se hezky a za rok zase na slyšenou v Opavě

Tým Opava cantat