Poděkování na závěr

DĚKUJEME Vám, všem sboristům pod taktovkou vašich sbor-mistrů/mistryň. Vy jste právě to, co dělá tuto přehlídku přehlídkou. A i přes skvělé vedení Mendelova gymnázia a ochotné nasazení celého pedagogického sboru, by to právě bez Vás nebylo ono!

Poděkování patří Elišce Slovíkové - obrovské díky za vše (jinak by cantat ani nebyl), díky panu řediteli Petru Pavlíčkovi, že do své školy vpustil 13 sborů a nebál se ničeho, panu školníkovi Radimovi, paní sekretářce Pavle, všem zúčastněným pedagogům MGO díky s velkým D, studentům MGO, kteří se pustili do úlohy průvodcovat Vás celým festivalem, a jak jinak než všem paním kuchařkám a uklízečkám. A ještě jedno děkujeme patří zas a znova Vám, Vám, Vám a naposledy Vám.

Gratulujeme vítězi a všem, kteří se umístili v medailových pásmech. Gratulujeme všem, kteří získali zvláštní ocenění poroty.

Ty vzpomínky, které jste si odvezli v hlavě, jsme se letos rozhodli zhmotnit, a to prostřednictvím tohoto videa. Tak snad doufáme, že nikdy nezapomenete!

Pokud máte i Vy něco, co byste nám rádi pověděli (ať už je to kladné, nebo záporné), neváhejte! Napište nám na email cantat@mendlak.cz. Za každé slovo budeme vděční!

Mějte se hezky a za rok zase na slyšenou v Opavě

Tým Opava cantat

Alla Sheiko

Alla SheikoSheiko

Ukrajinská pedagožka na hudební škole v Poltavě a v Kyjevě a na Národní hudební akatemii P. I. Čajkovského, publikuje o historii sborové tvorby, je uměleckou vedoucí chlapeckého sboru Národní hudební akademie P. I. Čajkovského.

  • Tell us about your very first memory connected with music.

I grew up in a musical family and the love of music has been filling me up since my childhood. Dad perfectly played the accordion and other instruments, my sister sang beautifully.

  • What does the choir singing mean to you?

Choir singing is a palette of sounds, colors and timbres that creates a unique „living“ musical instrument.

  • Who is your music idol and what is your favourite style of music?

In musical art, all musical styles and directions are of great interest. I have always admired the music of the Renaissance and the early Baroque period.

  • Do you like singing in the shower?

This is an important feature of every choirmaster. Without this, the profession would be impossible!


  • Jaký je Váš první zážitek spojený s hudbou?

Vyrůstala jsem v hudební rodině a láska k hudbě mě naplňuje již od dětství. Táta hrál perfektně na akordeon a další nástroje, má sestra nádherně zpívala.

  • Co pro Vás znamená sborový zpěv?

Sborový zpěv je paletou různých barev tónů a hlasů (témbrů), které vytvářejí unikátní „živý“ hudební nástroj.

  • Jaký je Váš hudební vzor a oblíbený hudební žánr?

Zajímám se o všechny hudební styly a směry. Vždy jsem obdivovala hudbu renesance a ranného baroka.

  • Zpíváte si ráda ve sprše?

Toto je důležitá vlastnost každého sbormistra, bez které se toho povolání neobejde!