Porota 2017

Josef Surovík (sbormistr, Zlín)

Josef_Surovik_sbormistr-Cantica-laetitia-Zlin-foto-FilipLangje zakládajícím sbormistrem pěveckého sboru Cantica laetitia a současně řídí i Moraviachor a Sonet Vsetín. Odborná vzdělání získal  na Církevní konzervatoři v Kroměříži. V letech 1998–2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo pěvecké těleso Cantica laetitia. Se svými sbory získal přední ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích.  Je lektorem sbormistrovských kurzů a  porotcem mnoha sborových soutěží. Za dobu svého působení získal cenu Unie pěveckých sborů Sbormistr – junior (2009), Cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na FSU Jihlava (2012) a Ocenění primátora města Zlína (2014). Jedním z jeho nejnovějších projektů je Dětská opera Zlín (od 2011). Je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětské pěvecké sbory. Od roku 2015 je dirigentem  Městského divadla Zlín a orchestru Collegium musicum Zlín.

Josef Baierl (sbormistr, Sušice)

Foto-sbormistr-Baierl-MGL3479své první hudební vzdělání získal na jedenáctileté škole v Klatovech, kde byl členem pěveckého sboru Jana Dolanského. Na pedagogickém institutu v Plzni studoval český jazyk, dějepis a hudební výchovu. Sbormistrovství studoval soukromě u prof. Čestmíra Staška, na seminářích ARTAMA a u Miroslava Raichla. Postupně založil pěvecké sbory na základní škole ve Strašíně, v Petrovicích a v Sušici (Sušický dětský sbor). Od roku 1974 převzal pěvecký sbor Svatobor. Se Sušickým dětským sborem dosáhl největších sbormistrovských úspěchů. V současné době ho předává mladým sbormistrům Andree Sušilové a Janu Pelechovi. V letech 1995–97 byl předsedou západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů. V roce 1994 obdržel Cenu Františka Lýska. Je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětské pěvecké sbory.

Tomáš Židek (dirigent a sbormistr, Pardubice)

Tomas Zidekje absolventem dirigování na Konzervatoři Pardubice a HAMU Praha. V současnosti pravidelně spolupracuje jako dirigent s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové.  Je pedagogem na oddělení hudební teorie a vedoucím oddělení dirigování Konzervatoře Pardubice, kde vede školní orchestr a sbor a současně je šéfdirigentem  Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, kde působí od roku 2010, sboru Salvátor Chrudim, který založil v roce 1999, a v neposlední řadě je chrudimským regenschorim. Získal cenu Unie pěveckých sborů Sbormistr – junior (2014). Příležitostně se věnuje také kompozici a muzikologické práci.

Eliška Hrubá Toperczerová (hlasová pedagožka, Praha)

Elickoase narodila se v Prachaticích. V šesti letech se stala členkou Kühnova dětského sboru, který ji přivedl na divadelní pódia. Již v době studií na Konzervatoři v Praze a následně Akademie múzických umění (v oborech operní zpěv a operní režie) spolupracovala s Komorní operou Praha a Městským divadlem v Ústí nad Labem. Vytvořila a nastudovala několik vlastních hudebně-dramatických pořadů i mnoho činoherních či muzikálových inscenací. Od roku 1996 působí v Kühnově dětském sboru jako hlasová poradkyně a režisérka dětských oper, u kterých se vždy aktivně účastní na tvorbě libreta. S operami pravidelně hostovala na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl ad. V současné době se věnuje rozvoji mladých talentů (nejen v rámci KDS), a to jak po stránce pěvecké tak i herecké.

Alla Sheiko (sbormistryně, Ukrajina)

Sheikose narodila v Poltavě na Ukrajině. Vystudovala sbormistrovství na Konzervatoři Čajkovského v Kyjevě. V současnosti vyučuje na hudební škole v Poltavě a Kyjevě a na Národní hudební akademii P. I. Čajkovského na Ukrajině. Publikuje monografie a články o historii sborové tvorby. Od roku 2011 je uměleckou vedoucí chlapeckého sboru Národní hudební akademie P. I. Čajkovského, se kterým se zúčastnila řady festivalů a soutěží a s nímž uskutečnila turné po Polsku, Lucembursku, Holandsku, Španělsku či Itálii.