Lektoři 2019

Alena Tichá

Absolventka PedF UK Praha a AMU, stáží na Orffově institutu v Salzburku, didaktických, pěveckých a muzikoterapeutických kurzů. Od 1974 je odborným asistentem na kat. HV PedF UK Praha, odborně se zabývá teorií a praxí hlasové výchovy (včetně práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, hlasovou výchovou ve sboru, profesní únavou hlasu: prevencí a nápravou atd.)

Paralelně s výukou na fakultě učila 18 let hudební výchovu na ZŠ s rozšířenou výukou HV v Brandýse nad Labem, kde specializaci HV založila a dosud je jejím garantem. Vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Též působila externě na ZUŠ, kde vyučovala sólový zpěv.

Pro učitele a hlasové profesionály vede praktické kurzy (pracovní semináře) na téma: Profesní únava hlasu, Hlasová výchova dětí, Práce s nezpěváky, Hlasová výchova ve sboru, Tvořivé hry s hlasem atp.

Kurzy vede v ČR, na Slovensku a v Polsku.

Působí jako hlasový poradce sborů různého obsazení a věku. Nyní soustavně pracuje se sborem Iuventus Gaude! Je autorkou a spoluautorkou řady knih vydaných v nakladatelství Portál, Albatros a vydavatelství Karolinum.

Petra Rašíková

V roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova pro třetí stupeň vzdělávání a sbormistrovství pod vedením profesora Lumíra Pivovarského.

Sbormistrovskou průpravu získala ve Sborovém studiu Permoník, Vysokoškolském pěveckém sboru Ostravské univerzity a v Pěveckém sdružení ostravských učitelek.

Od roku 2001 je sbormistryní smíšeného pěveckého sboru ARTEP na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, se kterým dosahuje nemalých úspěchů v tuzemsku i v zahraničí (Mexiko, Švýcarsko, Itálie, Lotyšsko, Polsko).

V září 2013 se stala dirigentkou a uměleckou vedoucí smíšeného pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA, který působí při ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v letošním roce vede pěvecký sbor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Mezi její největší osobní úspěchy patří zlaté pásmo ze sbormistrovské soutěže pedagogických fakult v Praze v roce 2002, je rovněž držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. V roce 2010 jí Unie českých pěveckých sborů udělila cenu Sbormistr – junior. Je členkou odborné rady pro středoškolský sborový zpěv Nipos Artama Praha. Jako porotkyně zasedá v krajských i celostátních soutěžích.

 

Libor Sládek

Člověk s neutuchající energií a nadšením pro cokoliv, který, coby pedagog, již několik let hudebně oblažuje studenty Gymnázia Nad Kavalírkou na Praze 5. Ač jeho kariéra započala v pozici stavebního inženýra v projektové kanceláři, záhy opustil vystudovaný obor a začal se věnovat tomu, co ho těší snad úplně nejvíce – práci s dětmi – a začal učit.

Svou lásku k muzice šíří zdařile dál a získává nové a nové nadšence pro sborový zpěv, obzvláště pak mezi mladými lidmi. V minulosti vedl studentské sbory Cantamus Praha a Siloe Cantus Praha, v současné době pak stojí v čele studentské Besharmonie, je druhým sbormistrem celorepublikového sboru Bohemiachor, pod jeho vedením se scházel i sbor Prozatímní, který vznikl pouze za účelem nácviku rockového oratoria Eversmiling Liberty, spolupracuje s Alikvótním sborem, vede sbor Víceméně v tónině, zaměřený zcela na renesanční hudbu, a pravidelně se účastní různých sborových festivalů jako vedoucí ateliérů.

Za svou práci sbírá mnohá ocenění, ať už sám za svůj výkon nebo za celkový výkon sborů, které vede. Má prsty hned v několika CD (Bohemiachor, Besharmonie, rockové oratorium Eversmiling Liberty). Nebyl ale oceněn pouze jako dirigent, ale v roce 2000 se mu dostalo asi nejkrásnějšího ocenění v jeho profesi – byl svými studenty přihlášen do ankety o nejoblíbenějšího učitele v ČR Zlatý Amos a tuto soutěž vyhrál.

Hudba je jeho životní vášní a aby se jí mohl naplno a bez překážek věnovat, doplnil si své praktické neocenitelné zkušenosti ještě teoretickým vzděláním na Pedagogické fakultě univerzity Karlovy v Praze v oboru Hudební výchova a Sbormistrovství a v roce 2007 zakončil tato studia magisterskou promocí. Na stejné fakultě již v roce 2005 dokončil bakalářské studium Sbormistrovství chrámové hudby.

Oficiální papír s razítkem však jeho práci samotnou nikdy náležitě neocení. Opravdovou pochvalou je pro něj snad potlesk publika po úspěšném koncertě a hlavně úsměvy na tvářích z řad sboristů, kterými mu vyjadřujeme dík za jeho velké hudební srdce.

 

Jiří Slovík

Je absolventem Ostravské univerzity, kde studoval u Lumíra Pivovarského. V roce 1995 založil a dosud vede Opavský středoškolský sbor Luscinia, se kterým získal řadu prestižních ocenění na mezinárodních soutěžích (Middlesbrough, Llangollen, Cantonigros, Ankara, Celje ad.). V současné době je sbormistrem také Pěveckého sdružení slezských učitelek, založil a vede Janáčkův filharmonický sbor mladých při Janáčkově filharmonii Ostrava, Con moto Slovakia. Do roku 2009 působil na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jako sbormistr školního sboru a Komorního sboru KomoraCZECH, z nímž získal dvě zlatá pásma na Young Prague (2004, 2007), další ocenění získal s dívčím sborem Ventus Krnov, který založil a třináct let vedl, a s dětským pěveckým sborem Červený květ Opava se kterým získal přední místa na festivalech Iuventus mundi cantat Olomouc, Oskarshamn (Švédsko) a Arezzo (Itálie).  Je členem mezinárodních sborových porot v České republice, Slovensku, Polsku, spoluzakladatel sborového festivalu Opava cantat a mezinárodního sboru mládeže Silesia cantat, členem poradního výboru pro středoškolské sbory NIPOS ARTAMA. V roce 2006 byl za dlouhodobou tvůrčí činnost oceněn prezidentem republiky Václavem Klausem.

Porota 2018

Marek Vorlíček

VorlíčekPo maturitě na domažlickém gymnáziu a soukromých studiích sbormistrovství a dirigování (Zdeněk Vimr, Václav Cibulka) vystudoval Pražskou konzervatoř (Hynek Farkač, Miroslav Košler a Miriam Němcová) a následně pražskou Akademii múzických umění, absolvoval rovněž sbormistrovské kurzy u Winfrieda Tolla. V letech 1994–97 byl sbormistrem dětského klášterního sboru v Domažlicích, od roku 1997 je sbormistrem domažlického pěveckého sboru Čerchovan, s nímž podnikl desítky acappellových i vokálně-instrumentálních koncertů u nás i v zahraničí a natočil dvě CD duchovní hudby. Za tuto práci obdržel národní sbormistrovskou cenu Unie českých pěveckých sborů Sbormistr junior. Již od konzervatorních studií hostoval opakovaně u Plzeňské filharmonie a realizoval zde i několik nahrávek pro Český rozhlas. Dirigentsky spolupracoval též s Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové a Pražskou komorní filharmonií. V letech 2006–2017 byl hlavním sbormistrem Kühnova smíšeného sboru, s nímž nastudoval řadu děl a realizoval nahrávky kompozic současných zahraničních skladatelů i natáčení pro rozhlas, televizi či film. Působil také několik sezon jako sbormistr Oratorienchoru v bavorském Schwandorfu. V současné době se věnuje především restaurování barokních varhan.

Jurij Galatenko

GalatenkoPochází z hlavního města Ukrajiny Kyjeva. Vystudoval sbormistrovství a operní a symfonické dirigování na Národní hudební akademii Ukrajiny a soukromě u Ilji Musina na Hudební akademii v Petrohradě. Od roku 1998 působí jako sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde se již podílel na nastudování řady inscenací. Jako dirigent se pravidelně účastní mnoha významných projektů, festivalů a světových premiér zejména soudobé hudby. Od roku 2003 je zároveň uměleckým vedoucím profesionálního vokálního tělesa Canticum Ostrava, které účinkuje na nejrůznějších významných hudebních projektech. V posledních letech se Jurij Galatenko podílí také na programu festivalů NODO (světová premiéra šestinotónové Hábovy opery Přijď království Tvé 2018) a Hudební současnost. V roce 2002 se stal sbormistrem Pěveckého sdružení ostravských učitelek, s nímž pravidelně vítězí v mezinárodních soutěžích. Galatenko rovněž působí jako pedagog dirigování na Ostravské univerzitě a jako lektor sbormistrovských kurzů, je často zván do porot soutěží pěveckých sborů.

Lucie Gregorovič Fárová

FárováVystudovala pardubickou konzervatoř v oboru hra na varhany ve třídě Václava Uhlíře a dirigování ve třídě Vlastislava Nováka, Jaroslava Brycha a Jaromíra M. Krygela (2002–09). V roce 2011 dokončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oborech sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy. V letech 2005–08 vedla přípravné sbory v Pardubickém dětském sboru IUVENTUS CANTANS. Je vnučkou sbormistra Vlastislava Nováka, po kterém převzala smíšený a ženský sbor Continuo v Pardubicích. Od září 2008 vede v Královéhradeckém dětském sboru JITRO přípravná oddělení (Skřivánek, Vlčí máky, Jitříčko) a spolu s profesorem Jiřím Skopalem také hlavní sbor. Od roku 2010 působí jako ředitelka ZUŠ JITRO Hradec Králové.

Miloslava Vítková

VítkováVystudovala gymnázium Evropská v Praze a obor hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala také studium sólového zpěvu v Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě Magdy Bělohlávkové. V letech 2003–15 byla sbormistryní skautského smíšeného pěveckého sboru Cantuta, 2006–10 sbormistryní přípravného oddělení Kühnova dětského sboru. Od roku 2008 vede ženský pěvecký sbor Bubureza a od roku 2012 rovněž Dětský katedrální sbor. V letech 2005–08 vyučovala sborový zpěv na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a od roku 2008 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, kde má na starosti dětský sborový zpěv. V letech 2006–12 vyučovala hudební výchovu na Gymnáziu Nad štolou v Praze, v současnosti vyučuje hudební nauku na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Pravidelně zasedá v porotách přehlídek a soutěží pěveckých sborů a sólového zpěvu, jako lektorka se účastní seminářů pro sbormistry.

Tadeusz Eckert

Tadeusz Eckert – foto 1Vystudoval Slezskou univerzitu v Těšíně (Uniwersytet Śląskiego, Cieszyn). V letech 1988–2012 založil pět sborů v Głubczyci, s nimiž získal řadu významných národních i mezinárodních ocenění. Spolupracoval s polsko-německou vokální akademií In terra pax v Międzyzddziedu (1992–2000), v roce 1998 vedl sbor na Kanárských ostrovech (Las Palmas Choir of Gran Canaria), od roku 2009 je porotcem a členem umělecké rady mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka. Od roku 2014 spolupracuje jako hlavní sbormistr s Diecézním institutem církevní hudby v Opolí (Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu), v roce 2015 se stal zástupce opolského regionu v projektu Polsko zpívá (Śpiewająca Polska) a v letech 2002–17 byl ředitelem střední školy v Głubczyci. V roce 2012 obdržel profesorský titul.