O Opavě cantat

Opavu cantat pořádá Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace.

Přehlídka byla založena na Mendelově gymnáziu v Opavě roku 1996, mezi roky 2009 až 2018 se z pověření Ministerstva kultury ČR stala celostátním vrcholem systému postupových přehlídek středoškolských pěveckých sborů. Zároveň se spolupořadatelem stalo Národní informační a poradenské středisko NIPOS-ARTAMA. Od roku 2019 Opava cantat změnilo statut na tvůrčí pěvecké dílny pro středoškolské sbory a bylo nadále pořádáno Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvková organizace pod záštitou primátora Statutárního města Opavy Tomáše Navrátila a za finančního přispění Statutárního města Opavy a Moravskoslezského kraje. Od roku 2021 převzala pořádání pěveckých dílen Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace.