OC 2018 – výsledky

I. kategorie – dívčí sbory

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Palora
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Marcela Barvířová

Choir van GOH
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, Olga Blažková, Lukáš Marek

I. kategorie – mužské sbory

ZLATÉ PÁSMO

Pueri gaudentes
ZUŠ Šimáčkova, Praha, Libor Sládek
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za interpretaci povinné skladby v úpravě Luboše Hány Směs písní Josefa Kainara.

I. kategorie – smíšené sbory

ZLATÉ PÁSMO

Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Kroměříž
Konzervatoř Kroměříž, Lenka Polášková
Sbor získal cenu absolutní vítěz přehlídky.

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
Gymnázium Strakonice, Marcela Miková
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za kultivovaný kompaktní zvuk sboru.

Besharmonie
Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha, Libor Sládek

Pěvecký sbor Gymnázia Havířov
Gymnázium Havířov – město, Sylva Mokrošová
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty a autora za interpretaci povinné skladby Jana Nowaka V hoře pěkná jedlica.

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Harmonie
ZŠ Školní Velké Meziříčí, sbormistryně Olga Ubrová, Andrea Svobodová

Re-canto
ZUŠ Vyškov, Aleš Musil

SMoG
Podkrušnohorské gymnázium Most, Dana Řepová

II. kategorie

Amabile
SOŠPg, Nová Paka, Alena Matějovská
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za zvukově vyrovnaný vícehlas a mimořádně povedenou interpretaci písně Justina Biebera Love Yourself.

Harmonie Ladies
ZŠ Školní, Velké Meziříčí, Olga Ubrová, Andrea Svobodová
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za kultivovaný hlasový projev, výraz, práci s detaily a celkovou zralost koncertního vystoupení.

N.T.C.
Gymnázium Rumburk, Michal Jániš
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za radostné a energie plné vystoupení.

Pěvecký sbor Gymnázia Luďka Pika
Gymnázium Luďka Pika Plzeň, Miriam Sudková
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za zajímavou dramaturgii vystoupení.
Klára Gaierová získává zvláštní cenu poroty za citlivý klavírní doprovod.

Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí
Gymnázium Velké Meziříčí, Markéta Rosová Prudíková
Sboru byla udělena zvláštní cena poroty za zvukovou barevnost zvláště mužských hlasů a mimořádně povedenou interpretaci tradicionálu Aya ngena.

 

Porota:

Jurij Galatenko – předseda poroty

Tadeusz Eckert

Marek Vorlíček

Lucie Gregorovič Fárová

Miloslava Vítková