Porota 2016

Michal Vajda

vajdaHudební počátky Michala Vajdy jsou spojeny s Holešovským dětským sborem – Moravské děti, jehož sbormistrem se stal v roce 1998. S tímto tělesem hudebně i dirigentsky vyrostl a získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Hudební studia započal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Hra na varhany, pokračoval studiem duchovní hudby a dirigování sboru na JAMU v Brně. Absolvoval také řadu sbormistrovských kurzů NIPOS – Artama a kurzy zaměřené na interpretaci gregoriánského chorálu. Michal Vajda spolupracuje s celou řadou orchestrálních i vokálních těles, získal přední umístění na domácích i zahraničních festivalech. Jako sbormistr spolupracoval se Sborem Církevní konzervatoře v Kroměříži (dnešní KEA Olomouc), dětským sborem Kantiléna při Filharmonii Brno a Sborem Janáčkovy opery v Brně. V současné době působí jako sbormistr Pěveckého sboru Masarykovy univerzity, jehož je zakladatelem (2004). Mimo jiné je členem mnoha hudebních seskupení (např. Expo & Pension rock). Unie českých pěveckých sborů mu udělila v roce 2007 cenu Sbormistr-junior a v roce 2016 Cenu Ferdinanda Vacha. Michal Vajda je také dlouholetým členem Hudební komise UČPS a je pravidelně zván do porot mezinárodních soutěží a k vedení masterclass v oblasti dirigování a sborové práce.

Michael Grohotolsky

grohotolskyMichael Grohotolsky se narodil ve Vídni, kde započal svou hudební kariéru jako sólista Vídeňského chlapeckého sboru. Studoval hudební výchovu a vokální pedagogiku a od roku 2006 působí jako pedagog dirigování a vedení vokálních a instrumentálních souborů na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Od roku 2007 působí Michael Grohotolsky jako umělecký vedoucí komorního sboru Wiener Kammerchor. V letech 2000 – 2007 vedl mužský sbor Chorus Viennensis, který byl složen z bývalých členů Vídeňského chlapeckého sboru. Od roku 2001 působí jako sbormistr Neue Oper Wien, v roce 2009 se stal také uměleckým ředitelem mládežnického sboru Wiener Landesjugendchores a pěveckého sboru Wiener Chorschule na vídeňské hudební univerzitě. Během své kariéry řídil Michael Grohotolsky mnoho vokálně-instrumentálních děl s renomovanými orchestry, jakými jsou například ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Österreichisch-Ungarischen Haydn-Philharmonie nebo L`Orfeo Barockorchester. Michael Grohotolsky je často zván jako lektor a porotce do různých sborových soutěží v Rakousku i v zahraničí. V roce 2003 mu byla udělena cena Erwin Ortner Fund’s Promotional Prize pro úspěšné mladé sbormistry.

Michal Hájek

hajek-fotoMichal Hájek se narodil v roce 1982 v Hustopečích. Vystudoval hru na klavír a dirigování na Pražské konzervatoři a v dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění. Vystudoval také obor Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově v Praze. Michal Hájek pracoval v Baletu Národního divadla jako korepetitor, v Pražském filharmonickém sboru jako asistent sbormistra, vedl sborové ateliéry pro Hudební mládež, Bohemia Cantat a Hlasohled. Absolvoval sbormistrovské masterclass u Johanna Prinze, Ragnara Rasmussena, Anderse Ebyho a Tõnu Kaljuste. Jeden rok strávil ve Švédsku na stockholmské The Royal Academy of Music, kde studoval sborové dirigování. V roce 2011 zvítězil v Mezinárodní soutěži sbormistrů, kterou v Budapešti pořádala asociace Europa Cantat. Se svými sbory Bohemiachor a Oktet vydobyl několik vítězství na významných sborových soutěžích. Kromě klasických programů připravil i celou řadu mezižánrových projektů.

Jiří Slovík

jirkaJiří Slovík v současnosti působí jako pedagog Gymnázia Hladnov a Mendelova gymnázia v Opavě. Je zakladatelem a sbormistrem Filharmonického sboru mladých při Janáčkově filharmonii Ostrava. Pracuje jako sbormistr v dětském operním studiu opavského divadla, je sbormistrem sborů Slezské učitelky a Con moto. V roce 1995 založil a dosud vede opavský středoškolský sbor Luscinia, který se brzy dostal mezi nejlepší nejen v ČR. Ocenění získává na sborových soutěžích, např. Middlesbrough, Llangollen, Cantonigros a další. Do roku 2009 působil na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jako sbormistr školního sboru a komorního sboru KomoraCZECH, se kterým vyhrál mezinárodní sborový festival young2004prague a získal zde ocenění za dirigentský výkon. Stejnou cenu zde získal sbor i v roce 2007. V letech 2009 – 2011 působil ve sborovém studiu v německém Wolfenbüttel. Založil a 13 let vedl dívčí sbor Ventus Krnov, se kterým získal 1. místa na festivalech Iuventus mundi cantat Olomouc, Middlesbrough a Pražské sborové dny. Působil také jako sbormistr dětského sboru Červený květ Opava, se kterým získal přední místa na festivalech Iuventus mundi cantat Olomouc, Oskarshamn (Švédsko) a Arezzo (Itálie). Jiří Slovík je členem mezinárodních sborových porot u nás i v zahraničí, je spoluzakladatelem sborového festivalu Opava cantat a mezinárodního sboru mládeže Silesia cantat. Za dlouhodobou tvůrčí činnost byl v roce 2006 oceněn krajským vyznamenáním, které převzal z rukou prezidenta republiky Václava Klause.

Čeněk Svoboda

svobodaČeněk Svoboda pochází z Liberce, vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor Hudební výchova a Sbormistrovství ve třídě Marka Valáška. Od roku 2001 vede liberecký sbor při Gymnáziu F. X. Šaldy Cum decore. V letech 2006 – 2013 byl sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Ještěd v Liberci. V Praze vede od roku 2004 ansámbl specializovaný na starou hudbu Collegium 419. V současné době vede také vokální ansámbl I Dilettanti, který se specializuje na madrigaly a renesanční vokální polyfonii. Kromě sbormistrovství se realizuje také jako sólový a ansámblový zpěvák. Sólový zpěv vystudoval soukromě u profesorky Svatavy Šubrtové. Je jedním ze zakládajících členů souboru Collegium vocale 1704, kde dodnes pod vedením Václava Lukse působí. Spolupracuje také se soubory Musica Florea, Doulce memoire, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor a dalšími. Jako sbormistr získal ocenění na domácích i mezinárodních sborových a sbormistrovských soutěžích. V roce 2005 obdržel cenu Unie českých pěveckých sborů Sbormistr-junior. V současné době Čeněk Svoboda studuje a přednáší jako doktorand na Pedf UK, připravuje pořady pro Český rozhlas 3 – Vltava, píše recenze na nahrávky CD a reportáže do časopisu Harmonie. Je čerstvě ženatý a žije v Liberci.