O přehlídce

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, pod záštitou primátora statutárního města Opavy Radima Křupaly pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Přehlídka probíhá za finančního přispění Statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.

Přehlídka byla založena na Mendelově gymnáziu v Opavě roku 1995, od roku 2009 se z pověření Ministerstva kultury ČR stala celostátním vrcholem systému postupových přehlídek středoškolských pěveckých sborů. Zároveň se spolupořadatelem stalo Národní informační a poradenské středisko NIPOS-ARTAMA.

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

Podmínky účasti

  • I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory
  • II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

Organizace a průběh

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení.

Zájemci o účast na Opava cantat zašlou přihlášku pořadateli v příslušném kraji (ke stažení na www.artama.cz v sekci Středoškolský sborový zpěv). Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v březnu a dubnu. Celostátní v listopadu.

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech. Sbory v nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení